Forex, którego nazwa pochodzi od angielskiego Foregin Exchange, czyli wymiana walut, jest największym rynkiem walutowym na świecie. Rynek ten otwarty jest 24 godz. na dobę poza weekendami i dzięki szybkiemu rozwojowi internetu w ostatnich latach jest on dostępny nie tylko dla banków, ale również klientów indywidualnych. Obrót na rynku Forex jest obrotem pozagiełdowym i zdecentralizowanym (Over The Counter), co odróżnia go od np. Giełdy Papierów Wartościowych. Pośrednikiem pomiędzy inwestorem, a rynkiem walut Forex są domy maklerskie lub potocznie zwani brokerzy.

Jedną z podstawowych zalet inwestycji w trade Forex online jest możliwość wykonywania wszystkich transakcji przez internet, telefon oraz sieć banków. W przeciwieństwie do giełdy, na której inwestuje się w zasoby, na rynku Forex inwestuje się jedynie w waluty, a dokładniej sprzedaje się jedną walutę, a kupuje drugą przy zastosowaniu dźwigni finansowej. Pary walutowe składają się z waluty bazowej oraz waluty kwotowanej np. EUR/USD.

Czym jest Forex.Waluty podzielone są na trzy grupy: majors, minors oraz exotics. Waluty z grupy majors to najbardziej płynne waluty do których zaliczają się między innymi EUR, USD oraz GBP. Minors są mniej płynnymi walutami, a np. PLN zalicza się do trzeciej grupy walut, które nie odgrywają większego znaczenia na rynku walutowym. Najpłynniejszą walutą jest dolar amerykański, dlatego par walut z USD jest na rynku Forex najwięcej.

Jak inwestować na rynku Forex?

Spread, który jest różnicą pomiędzy sprzedażą, a kupnem danej pary walutowej decyduje o zyskach bądź stratach na rynku Forex. Dzięki dźwigi finansowej inwestorzy Forex mają szansę na bardzo wysokie zyski bez inwestowania ogromnych sum pieniędzy. W zależności od brokera nasz lewar wynosić może w skrajnych przypadkach nawet 200:1. W większości przypadków inwestor samodzielnie decyduje o wysokości dźwigni.

Dźwignia finansowa oraz łatwość inwestowania w Forex za pomocą internetu sprawiają, że ta metoda handlu walutami jest tak popularna. Co więcej, Forex daje możliwość zysku nie tylko w momencie wzrostu wartości danej waluty, ale także jej spadku, dzięki tak zwanej pozycji długiej (kupon i sprzedaż waluty po wyższej cenie) oraz pozycji krótkiej (sprzedaż i kupon waluty po niższej cenie). Na rynku Forex dominują zazwyczaj krótkoterminowe spekulacje trwające od kilku minut do kilku dni, a długoterminowe inwestowanie nie jest zbyt popularne.

Podczas inwestowania w Forex należy brać pod uwagę czynniki polityczne, ekonomiczne oraz niespodziewane wydarzenia na dużą skalę takie jak np. klęski żywiołowe. Równie ważne w tego typu inwestycjach jest zarządzanie ryzykiem, które uchronić może przed wysokimi stratami.

(Visited 55 times, 1 visits today)